Tillbyggnad på 80m², renovering utvändigt och invändigt på Fågelstigen i Röbäck.